Lanserer gjeldsrådgivningstjeneste

- Utløst av koronakrisen: Stiftelse lanserer uavhengig gjeldsrådgivning. 
 
Stiftelsen Rettferd lanserer i disse dager en gratis og uavhengig gjeldsrådgivningstjeneste. Prosjektet har fått navnet «Hjelp med gjeld», og kommer til som følge av lærdom stiftelsen tilegnet seg gjennom prosjektet «Hjelp med NAV» som ble etablert tidlig i koronakrisen. 
 
Koronalærdom 
Noe av det vi tidlig erfarte i prosjektet, var enkeltpersoners økte belastninger med gjeld og andre privatøkonomiske utfordringer. Både fra vårt eget prosjekt «Hjelp med NAV» og gjennom media, har vi fått flere historier som tilsier at det er stadig flere som får betalingsproblemer, og dermed problemer med å håndtere gjelden.  

- På bakgrunn av dette bestemte vi oss for å starte et nytt prosjekt, som vi nå har valgt å kalle "Hjelp med gjeld", sier generalsekretær i Stiftelsen Rettferd, Tor Bernhard Slaathaug. 
  
Fødselshjelp fra bank 
Allerede ved oppstart av prosjektet «Hjelp med NAV» fikk stiftelsen med seg Bank Norwegian som støttepartner. Bank Norwegian går nå inn som økonomisk hovedpartner i «Hjelp med gjeld». 

- Vi ønsker å bli en gjeldsrådgivningstjeneste som både brukerne av prosjektet og kreditorer skal kunne stole på, sier Tor Bernhard Slaathaug, generalsekretær i Stiftelsen Rettferd.  

- Vi har lenge sett at kunder med betalingsutfordringer mangler tilgang på et lavterskel hjelpetilbud, og vi er veldig glade for at vår støtte til «Hjelp med gjeld» bidrar til at dette kommer på plass. Har man betalingsutfordringer kan det være krevende å få hjelp, og våre kunder vil nå få muligheten til rådgivning fra en nøytral part med erfaring og høy faglig standard. Samfunnet, bankene og ikke minst kundene er tjent med at så mange som mulig finner løsninger på sine utfordringer, sier Tine Wollebekk, administrerende direktør i Bank Norwegian. 

Med Bank Norwegian med på laget har stiftelsen fått mulighet til å etablere et faglig sterkt tilbud. Ved oppstart av «Hjelp med gjeld» har prosjektet et godt, kompetent og erfarent team av rådgivere. Til sammen har stiftelsen 3 førstelinjerådgivere nærmere 70 år med erfaring fra økonomisk rådgivning fra KLP, NAV, kemner- og ligningskontor.  
 
- Folk vet ofte at de har et problem, men de vet ikke hvordan de skal løse det. Det er derfor viktig for oss at brukerne av vårt gjeldsrådgivningstilbud skal bli ivaretatt på best mulig måte. Derfor har vi også sørget for å ha ansatte med tung ekspertise innenfor feltet gjelds- og privatøkonomiskrådgivning, fortsetter Slaathaug. 

- Det unike med dette tilbudet er at Rettferd, både med egne ressurser og fra deres samarbeidspartnere, kan tilby hjelp til personer med betalingsproblemer utover økonomi- og gjeldsrådgivning. Det å se helheten hos mennesker som står i vanskelige livssituasjoner er viktig, sier Wollebekk. 

Ønsker flere partnere velkommen 
Per i dag mottar prosjektet "Hjelp med gjeld" ikke offentlig støtte. For å kunne bistå flest mulig ønsker Stiftelsen Rettferd flere partnere velkommen inn i prosjektet.
 
- Nå håper vi flere fra finansnæringen blir aktive støttespillere av «Hjelp med gjeld», slik at prosjektet kan være til hjelp for flere enn de vi ser ut til å kunne håndtere med dagens størrelse, sier Slaathaug. 

Trygg og kompetent støttespiller 
I møte med enkeltmenneskers livsutfordringer skal Stiftelsen Rettferd være en kapasitet som tilbyr kvalitetsmessig og trygg bistand. Prosjektet blir en gratistjeneste med høy integritet og solid faglig standard.  
 
- Som følge av koronapandemien, er det et økt behov for og pågang på økonomi- og gjeldsrådgivning ved NAV-kontorene. Stiftelsen Rettferd vil nå gå i dialog med både kommuner og lokale NAV-kontor om vårt nye prosjekt. Mange kommuner har en lav stillingsandel innen økonomi- og gjeldsrådgivning, noe som gjør det vanskelig å opprettholde et godt fagmiljø. - Vårt nye prosjekt "Hjelp med gjeld" kan i så måte også bli et godt supplement til offentlige tjenester, avslutter Slaathaug. 

Prosjektet driftes av Stiftelsen Rettferd (tdl Stiftelsen Rettferd for taperne) som har både lang historie og erfaring med å støtte enkeltindivider med en utfordrende og vanskelig historie. Fortrinnsvis har stiftelsen i over 25 år bistått enkeltpersoner og utvalgte grupper med å søke oppreisning fra det offentlige. Så langt har stiftelsen bistått over 3000 personer med å få over 400 millioner kroner i oppreisning.

 

Logoen til "Hjelp med gjeld" er utformet av kunstner Sverre Økshoff