Kunnskapsministerens antimobbepakke ønskes velkommen

Stiftelsen Rettferd for taperne er godt fornøyd med at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil legge frem en omfattende antimobbepakke i løpet av våren. Det er viktig at mobbing følges opp når det blir rapportert, og det er særdeles viktig at klageadgangen blir bedre enn den er i dag.

I høst har Katrine Olsen Gillerdalen fra OdinStiftelsen, Irma Marie Rustad fra Foreningen Mobbing i Skolen og generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug fra Stiftelsen Rettferd for taperne møtt representanter fra samtlige partier på Stortinget + representanter fra regjeringen for å snakke om det videre arbeidet med Djupedalutvalgets innstilling.

Fra Stiftelsen Rettferd for tapernes side har det vært særlig viktig å fokusere også på det som skjer når mobbing først har forekommet. Vi har poengtert viktigheten av å støtte Djupedalutvalgets forslag om å lovfeste en oppreisningsordning for mobbing/krenkelser dersom skolen ikke har gjort nok for å forebygge, avdekke eller håndtere mobbing/krenkelser.

Med kunnskapsminister Røe Isaksens antimobbepakke ser det nå ut til at oppfølgingen av Djupedalutvalgets innstilling ikke renner bort i sanden. Det er både viktig og gledelig.