Du er her

Krever gransking

Publisert: 08.05.2018

Det er behov for en uavhengig – offentlig – gransking av forholdene ved DELKs skoler, mener Stiftelsen Rettferd for taperne.

Stiftelsen Rettferd for taperne krever at det iverksettes en gransking av DELKs skoler på bakgrunn av de opplysninger som har fremkommet i pressen den siste tiden. Videre vises det til beklagelsesbrevet fra menigheten selv, hvor det fremkommer innrømmelser knyttet til svært uheldige forhold ovenfor skolebarna.

En gransking må først og fremst gjennomføres for å få oversikt over hvilke personer dette gjelder, og at de som har behov for det får god oppfølging fra det offentlige. Videre ønsker Stiftelsen Rettferd for taperne at man spesielt ser på det offentliges tilsynsmyndighet/rolle i forhold til DELKs skoler.

Stiftelsen Rettferd for taperne mener også menigheten i større grad burde gitt de 2300 tidligere elevene informasjon om hvilke rettigheter de har i forhold til f.eks oppreisning.

 

For spørsmål:

Tor Bernhard Slaathaug
93022708
Generalsekretær.

Pressebilde: www.taperne.no/presse

Bokmerk og del