Korona - Kontoret holder stengt til og med mandag 23.3

Kontoret er stengt fra og med idag til og med mandag 23.3

Ved stenging av kontoret fysisk vil ikke de ansatte pålegges hjemmekontor/arbeidsplikt ettersom stiftelsen per i dag ikke besitter tilfredsstillende digitale løsninger. Av hensyn til personvernlovgivning/datalagring har de ansatte ikke mulighet til å ta med sensitive opplysninger(dokumentasjon) om stiftelsens brukere hjem, noe som umuliggjør saksbehandling hjemmefra. Stiftelsen vil for øvrig følge anbefalinger fra FHI og kommunelegen.

Vi har forståelse for at noen er redde og bekymret disse dagene. Det er en naturlig ting å være.

Vi forstår også at noen blir utålmodige over at stiftelsens kontor for tiden er stengt, og at man dermed ikke får svar på spørsmål rundt oppreisningssøknadene med en gang. Til dette ber vi om forståelse for at stiftelsen ikke har de nødvendige digitale løsningene som gjør at stiftelsens ansatte kan behandle søknadene hjemmefra.

Vi beklager dette, og har iverksatt en større prosess med å scanne hele stiftelsens arkiv. Det gjør at stiftelsen kan utføre tjenestene digitalt i løpet av året. Dette er både ressurs- og kostnadskrevende for stiftelsen.

Samtidig ber vi om normal høflighet og oppførsel ovenfor våre ansatte. Dette er en krevende situasjon for oss alle. Dessverre har vi opplevd enkelthendelser med ufin oppførsel og trusler (!) mot våre ansatte. Det har vi nulltoleranse for. Forhåpentligvis åpner vi kontoret delvis tirsdag 24.3. Frem til da ber vi om litt tålmodighet.

Informasjon til pressen her

Avslutningsvis ber vi dere alle følge de råd og pålegg offentlige myndigheter kommer med i disse dagene. I den tiden vi er inne i nå, så MÅ vi vise forståelse og omsorg for hverandre. Dette gjelder oss ALLE!