Jevn tilgang på saker i 2014.

- Det er en liten nedgang i antall nye saker i 2014 hvis vi ser i forhold til rekordåret 2013, men antall nye saker er høyere enn i 2011 og 2012 sier generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug.

Totalt ble det i 2014 utbetalt over 13 millioner kroner i oppreisningserstatning fra stat og kommune, et tall som er vesentlig lavere enn i 2013 da det ble utbetalt rundt 30 millioner kroner.
- Årsakene til at det er utbetalt en langt lavere sum i 2014 enn i 2013 er mange. Dette tallet varierer i fra år til år, og må knyttes til de ulike sakenes kompleksitet, forteller Slaathaug.

Stiftelsen Rettferd for taperne har behandlet 2830 saker siden 1998. Totalt har staten og kommunene utbetalt over 358 millioner kroner i oppreisningserstatning via Stiftelsen rettferd for taperne siden 1998.

For kommentarer/spørsmål:
Generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug. Mobil 46 84 54 10.