Du er her

Invitasjon til landsmøte 2015

Publisert: 01.06.2015

Kjære medlem i Stiftelsen Rettferd for taperne!

Nå er det igjen tid for landsmøte, og vi ønsker å invitere deg til dette. Vi både ønsker og håper du vil delta!

Tid: Lørdag 5. - søndag 6.september 2015.

Sted: Quality Hotel & Resort Hafjell

Velkommen!

 

Program Landsmøte 2015.

Saksliste:

Sak 1: Åpning ved styreleder Arne Mellerud

Sak 2: Konstituering

Sak 3: Overrekkelse av Rettferdighetsprisen 2015

Sak 4: Landsmøtetale

Sak 5: Årsberetning / Regnskap for 2013 og 2014.

Sak 6: Innkomne forslag*

Sak 7: Valg av nytt styre

Sak 8: Valg av revisor

Sak 9: Taperne har ordet

*Dersom du ønsker å reise et forslag som skal behandles på landsmøte, må du sende dette til kontoret innen 8.juli 2015.

Påmeldingsfrist er 8.juli 2015. Stiftelsen Rettferd for taperne dekker reiseutgifter (billigste måte), og opphold for medlemmer. Støttemedlemmer må dekke reisen selv. Opphold dekkes av Stiftelsen. Ikke-medlemmer må betale reise og opphold selv. Påmelding sendes: post@taperne.no eller Stiftelsen Rettferd for taperne, Storgata 26, 2870 Dokka.

Vi gleder oss til å møte deg!

Bokmerk og del