Inngår samarbeid med Fattighuset

Fattighuset og Stiftelsen Rettferd inngår samarbeid for å bistå de som har fått hardest medfart i koronakrisen. Nå vil de sammen yte gratis NAV- og gjeldsrådgivning til brukerne av Fattighuset, i tillegg til bistand med å søke offentlig oppreisning.

Under koronakrisen har både Fattighuset og Stiftelsen Rettferd opplevd økende tilgang. Nå vil de samarbeide tettere for å kunne hjelpe flere. 

- Fattighuset har opplevd eksplosiv økning av antall brukere under koronakrisen, og mange av disse har et behov for både NAV- og gjeldsrådgivning. Et samarbeid med Stiftelsen Rettferd sine koronaprosjekter «Hjelp med NAV» og «Hjelp med gjeld» vil gagne våre brukere, sier Sverre Rusten som er styreleder i Fattighuset.

Fattighuset deler ut mat på onsdager og fredager, og opplever pågang fra flere hundre enkeltpersoner som trenger ekstra hjelp i en vanskelig hverdag.

- Vi i Stiftelsen Rettferd har stor respekt for Fattighusets innsats for å hjelpe folk med å få dekket primærbehovet, nemlig det å få spise seg mette. Fattighuset er i likhet med oss til for de som sliter mest. At vi nå kan synliggjøre våre prosjekter «Hjelp med NAV» og «Hjelp med gjeld» for Fattighusets brukere, kan forhåpentligvis bidra til å gjøre hverdagen litt mindre komplisert for denne gruppen, sier generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug i Stiftelsen Rettferd.

Stiftelsen Rettferd har bistått over 1000 enkeltpersoner i ulike NAV-saker siden oppstarten av prosjektet «Hjelp med NAV» i mai i fjor. I møte med enkeltmenneskers livsutfordringer skal Stiftelsen Rettferd og prosjektene "Hjelp med NAV" og «Hjelp med gjeld» være en kapasitet som tilbyr kvalitetsmessig og trygg bistand. En gratistjeneste med høy integritet og solid faglig standard. Stiftelsen i over 25 år bistått enkeltpersoner og utvalgte grupper med å søke oppreisning fra det offentlige. Så langt har stiftelsen bistått over 3000 personer med å få over 420 millioner kroner i oppreisning. 

Samarbeidet mellom Fattighuset og Stiftelsen Rettferd gir brukerne bedre tilgang på kvalifisert hjelp i en tøff hverdag. Både Fattighuset og Stiftelsen Rettferd anser seg som nullterskeltilbud, og er åpne for alle som mener de trenger hjelp.

Prosjektet "Hjelp med NAV" er økonomisk støttet av GjensidigeStiftelsen, Bank Norwegian, og Christiania Opfostringshus. For 2021 mottar prosjektet 1 million kroner over statsbudsjettet som følge av budsjettavtalen mellom FrP og regjeringspartiene.