Du er her

- Hver og en av oss er viktig!

Publisert: 09.06.2020

- Det er mennesker som tar kontakt og det å møte de som medmennesker og ikke behandle de som ringer inn som bare et fødselsnummer, syns vi er viktig. "Hjelp med NAV" sin første operative måned har vært en suksess. 

Tiden var derfor inne for å intervju vår fremste rådgiver og jurist, Anders Jensen. 

Vi er en gratis uavhengig rådgivningstjeneste etablert av Stiftelsen Rettferd, 4.mai 2020. På en måned viser "Hjelp med NAV" seg å være et verdig og nyttig tilbud. Hvorfor? Det er mennesker som tar kontakt og det å møte de som medmennesker og ikke behandle de som ringer inn som bare et personnummer, syns vi er viktig.

- Det er et stort behov for å kunne gi hjelp og rådgivning. Noen eksempler på råd vi gir er om korona, NAV, pensjon, skatt, utdanning og lånekassen, sier Anders Jensen.

- Urimelighet er et ord jeg har i bakhodet, sier Anders. Ikke nødvendigvis at de blir urimelig behandlet hos for eksempel NAV. Men urimelighet fordi lovverket gjør saker vanskelige og urimelige. Da gir det ekstra mening å vite at vi er en gratis rådgivningstjeneste.

- Vi startet opp under koronapandemien, men det er tydelig at også flere henvendelser er spørsmål om NAV generelt og det offentlige. Nordmenn med pågående saker hos ulike instanser, innsatte i norske fengsel, innvandrere og rusmisbrukere er grupper som trenger hjelp selv før pandemien slo inn. Også nordmenn bosatt utenfor EØS - land og innflyttere fra EØS - land har hatt god nytte av "Hjelp med NAV", forteller Jensen.

Noe annet Anders har lagt merke til er at de som henvender seg ikke er klar over den klagerett de har. En del av jobben går i å motivere til bruk av klagerett. Vi kan blant annet nevne Forvaltningslovens § 31 b, §35 og §42. All omhandler muligheten til å få prøvd sin sak på nytt når man har oversittet den ordinære klagefristen. Sakene vi håndterer tar mye tid, og det at vi er en uavhengig rådgivningspart gjør at vi kan håndtere mange typer saker.

-  Jeg ser at av sakene vi har på uførepensjon er det to type saker som går igjen. Det er unge uføre og klager på tidligere vedtak. For eksempel for innflyttere fra EØS - land med kort trygdetid og lav pensjon.

Andre henvendelser har vært å opplyse opp rettigheter under Lov om sosiale tjenester. Med Anders sin erfaring fra Lov om sosiale tjenester, og økonomisk rådgivning, er gjeldsrådgivning noe vi hjelper med.

- Det sier seg selv at mange av henvendelsene bærer preg av at det er saker som er avgjort tilbake i tid der det fremkommer en form for maktesløshet for å ha kjempet en lang kamp mot lovverket. Med min juridiske bakgrunn har det derfor vært nyttig å kunne gi gratis råd om hvordan de kan angripe sin egen sak, sier Anders.

Tilbakemelding fra de som tar kontakt er overveiende positive. Det er ofte tilbakemelding på at svarene er utfyllende der de er trygge på at "Hjelp med NAV" har hjulpet de å prøve ut alle «spor» i sin egen sak.

Vi kanaliserer også til rette instans av aktører utenfor NAV - systemet. Så vi hjelper også mange der NAV ikke er del av saken.

I løpet av den første fulle operative måneden til "Hjelp med NAV" har vi vært innom følgende temaer.

o          Forvaltningsloven § 31b

o          Forvaltningsloven § 35

o          Forvaltningsloven § 42

o          Frivillig forvaltning

o          Ufør

o          Arbeidsavklaringspenger/AAP

o          Kvalifiseringsprogrammet

o          Skatt

o          Klage

o          Vedtak

o          NAV

o          Korona

o          Permittert

o          Sykemeldt

o          Dagpenger

o          Statens lånekasse

o          Skatteetaten

o          Gjeldsrådgivning

o          Sosialhjelp

o          Vergemål

 

Ta kontakt, listen med temaer vi behandler kan bli lengre!

"Hjelp med NAV" kan kontaktes på telefon 03142, epost: post@hjelpmednav.no. For generelle spørsmål kan du også kontakte oss via "Hjelp med NAV" sin Facebook-side.

Bokmerk og del