Husk søknadsfristen 1.november!

Akershus fylkeskommune har etablert en oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn som har vært utsatt for omsorgssvikt eller overgrep mens de var under barnevernets omsorg i perioden 1980 til 2003.Søknadsfristen er 1. november 2016. Fylkeskommunen og kommunene ønsker med dette å ta et moralsk ansvar for urett som er begått. Oppreisning gis i form av en uforbeholden unnskyldning og utbetaling av et pengebeløp.

Dessverre er ikke Jan Kristian alene om å ha opplevd det han beskriver. Kanskje du er en som har opplevd lignende, eller kjenner noen som har opplevd forhold man ikke skal i barndommen? Ta kontakt med oss i Stiftelsen Rettferd for taperne, så skal vi bistå deg etter beste evne!

!!Søknadsfristen går ut 1.november!!