Høsten er her!

I dag er det 1.september og starten på høsten. Vi i Stiftelsen Rettferd håper dere alle har hatt fine sommermåneder. Noen sommerdager til kan vi håpe på her og der over det ganske land, men i følge kalenderen starter iallefall høsten idag.

2020 har så langt vært et rart og annerledes år. Et uår for mange. Vi ser nå at det er store muligheter for at også resten av året, og kanskje langt inn i 2021 vil bli preget av Koronapandemien. 

Dette betyr utfordringer for de aller fleste av oss både privatlivet og i jobbsammenheng. Stiftelsen på sin side vil opprettholde de ordinære tjenestene våre så langt det lar seg gjøre. Noen endringer blir det likevel: Vi har for eksempel opprettet prosjektet Hjelpmednav for å kunne bistå de som har behov for noen råd og vink knyttet til NAV-forhold i en tid hvor både NAV og andre offentlige tjenester er under et ekstra stort press.

Videre innser vi dessverre at det blir vanskelig å planlegge og gjennomføre fysiske brukersamlinger i år. Vi håper å komme sterkere tilbake neste år! 

Høsten vi står ovenfor medfører også muligheter. På Stortinget ligger det et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti som tar til orde for å: 
- sikre barn som har vært utsatt for svikt av det offentlige, lik tilgang på erstatninger uavhengig av hvilken kommune de bor i. 
- å samordne regelverket for erstatning med reglene for foreldelse i straffeloven, slik at ikke kravene om erstatning blir foreldet før en eventuell straffeforfølgelse, en helhetlig gjennomgang av offentlige oppreisningsordninger, som i særskilt grad ser på hvilke grupper som ikke er omfattet av ordningene, og vurderer på hvilken måte disse bør innlemmes i eller omfattes av andre ordninger. 
- sørge for at Stortingets rettferdsvederlagsordning blir bedre kjent, og bedre informert om, som erstatningsordning.
Justiskomiteen har frist til 17.november for å legge frem sin innstilling. Vi er spente på utfallet, da dette betyr mye for mange enkeltpersoner. 

Vi er tilgjengelige på telefon: 61 11 89 90 mellom kl 0800-1500 mandag til torsdag, og 0800-1300 på fredager. Epost: post@taperne.no (vi skal snart skifte epostadresse), og på Facebook (av personvernhensyn kan vi kun svare på generelle henvendelser på Facebook). 

Har du NAV-relaterte spørsmål, kan du kontakte oss på telefon 03142, på epost: post@hjelpmednav.no, eller på Facebook.

La oss alle håpe høsten blir bra for oss alle! Finn frem en god bok, et mykt teppe, og en kopp med noe varmt drikke. Kos dere litt!

Vennlig hilsen oss i administrasjonen.

 

(Logoen er designet av Sverre Økshoff)

 

Stiftelsen Rettferd er en norsk stiftelse som arbeider for samfunnets utsatte, og for deres rettigheter, menneskeverd og for at alle mennesker uansett bakgrunn kan leve et normalisert liv i vårt land.

Hva vi jobber med:

Målsettingen er å hjelpe utsatte enkeltpersoner i samfunnet vårt, og som har vært utsatt for:
- Feilplassering i skolehjem, barnehjem og fosterhjem, manglende inngripen, seksuelle overgrep, mangelfull skolegang og mobbing.

Vi kan hjelpe enkeltindivider med å innhente dokumenter og skrive søknad om rettferdsvederlag / oppreisning fra stat og kommune. Arrangere møter mellom bruker og oss dersom det er nødvendig. Vi bistår også med bistand til å søke voldsoffererstatning.