Hos oss bestemmer brukeren!

Stiftelsen Rettferd innspillsmøte

Generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug ønsker velkommen til innspillsmøte

I Stiftelsen Rettferd er brukeren i sentrum. Stiftelsen vår er ikke til for stiftelsen, men for brukerne av stiftelsens tjenestetilbud.

IKKE bare det! I vår stiftelse er det BRUKERNE som bestemmer! Helt riktig! Hos oss er brukeren er SJEFEN!

Nå vil styret og administrasjonen har innspill fra deg som bruker. Hva skal vi fokusere på i 2024?

Meld deg på digitalt innspillsmøte tirsdag 21.november kl 1400. Her kan du chatte med vår generalsekretær direkte om dine tanker og ideer!

Påmelding til slaathaug@rettferdnorge.no. Dersom tidspunktet ikke passer, så tar vi gjerne i mot dine innspill både på epost og her på Facebook.