Godkjent!

I dag ble Stiftelsen Rettferd godkjent av Innsamlingskontrollen, og kan dermed bruke Innsamlingskontrollens godkjent-stempel.

Innsamlingskontrollen (IK) er en ideell stiftelse som gir trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt.

Dette gjøres i praksis gjennom listen over godkjente organisasjoner. Gjennom Godkjent-listen kan alle som ønsker få innsyn i organisasjonen.

Det meste av innsamlingsvirksomheten som gjennomføres i Norge, både gjennom store organisasjoner og mindre enkeltinnsamlinger, er seriøs og redelig, men det finnes også tvilsomme aktiviteter. Innsamlingskontrollen er den eneste aktøren i Norge som kontrollerer innsamlingsaktiviteter.

Stiftelsen Rettferd er derfor godt fornøyd med nå å være en godkjent aktør av Innsamlingskontrollen, da det gir både private og offentlige bidragsytere en større tygghet at stiftelsens midler vil bli brukt rett i forhold til stiftelsens formål og dermed til best nytte for de som har behov for Stiftelsen Rettferd sine tjenester.