God økning i nye saker i 2017

Stiftelsen Rettferd for taperne mottok flere nye saker i 2017 enn i 2016. Stort fokus på ekstern kommunikasjon gir resultater. 

I løpet av 2017 fikk stiftelsen 176 nye saker, mot 139 i 2016. Videre sendte stiftelsen ut over 400 informasjonspakker til nye, potensielle brukere. Dette er tall stiftelsen er fornøyd med. Stiftelsen jobber målrettet med kommunikasjonsarbeid, og da er det godt å se at Stiftelsen Rettferd for taperne faktisk når ut til nye, potensielle brukere.

Sosiale medier og tradisjonelle medier side om side.
Styret i Stiftelsen Rettferd for taperne vedtok høsten 2016 at ekstern kommunikasjon skulle være en prioritert oppgave i 2017. Basert på dette ble flere konkrete kommunikasjonstiltak iverksatt. I løpet av 2017 har stiftelsen blant annet publisert en ny reklamefilm, vært initiativtaker og pådriver for boken «Fremtidens tapere», samt utarbeidet en rapport om fattigdom og mobbing sammen med blant annet OdinStiftelsen. I tillegg har stiftelsen fokusert på sosiale medier.

Stiftelsen Rettferd for taperne kom først på Facebook i januar 2015, og siden den gang har Facebook-siden vokst til litt over 3000 «likes». I høst kjørte stiftelsen en målrettet minikampanje via Facebook-siden som nådde mer enn 440 000 norske Facebook-brukere.

Stiftelsen er stadig representert i norske medier med redaksjonell omtale. Denne type kommunikasjon er god, men når ikke nødvendigvis potensielle brukere av Stiftelsen Rettferd for taperne. På bakgrunn av dette mener stiftelsen det har vært viktig for Stiftelsen Rettferd for taperne å øke tilstedeværelsen i sosiale medier hvor stiftelsen i større grad kan målrette budskap og kommunisere direkte med potensielle brukere av stiftelsens tjenestetilbud. Stiftelsen Rettferd for taperne skal fortsatt være en synlig samfunnsaktør i tradisjonelle medier som f.eks NRK Oppland, men stiftelsen skal også være synlige og lett tilgjengelige for potensielle nye brukere på ulike sosiale medieplattformer som Facebook og Twitter. 

Utfordringer
Selv om stiftelsen stort sett er fornøyd med resultatene som ble oppnådd i 2017, er det fortsatt mye å ta fatt på innenfor kommunikasjonsfeltet for Stiftelsen Rettferd for taperne. Stiftelsen sendte ut i overkant av 400 informasjonspakker til nye, potensielle brukere. Mange av disse hører stiftelsen aldri fra igjen. Her tror stiftelsen dessverre det ligger mange potensielle brukere av stiftelsens tjenester, og vil derfor aktivt ta tak i dette i inneværende år.