Fryktelig skuffet over regjeringen

Stiftelsen Rettferd for taperne er fryktelig skuffet over regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2016, hvor Helse- og omsorgsdepartementet fastholder sitt tidligere standpunkt i Kysthospitalbarna-saken.

Fra Helse- og omsorgsdepartementet heter det: "Helse- og omsorgsdepartementet fastholder sitt tidligere standpunkt i saken. Det er ved vurderingen lagt vekt på at det er vanskelig å etablere en lempeligere ordning som bare retter seg mot en type diagnose og behandling foretatt ved en type institusjon. Det settes ikke igang et arbeid for å utrede en særskilt tilpasning av rettferdsvederlagsordning forsanatoriebarna (herunder Kysthospitalbarna i Tromsø)."

Stiftelsen Rettferd for taperne er fryktelig skuffet over regjeringen. - Vi øynet et håp om å få på plass en ordning for sanatoriebarna/kysthospitabarna når KrF fikk til en budsjettmerknad i fjorårets revidert. Dette håpet er nå kraftig redusert, sier generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug.

- Vi anser ikke slaget som endelig tapt, og håper regjeringens støttepartier Krf og Venstre fortsetter kampen for sanatorie/Kysthospitalbarna, avslutter Slaathaug