Flere innvilgede rettferdsvederlagsaker i 2016

Flere innvilgede rettferdsvederlagssaker i 2016.

Stiftelsen Rettferd for taperne mottok flere positive svar på søknader om rettferdsvederlag fra Stortingets egen erstatningsordning i 2016. 

I løpet av 2016 mottok Stiftelsen Rettferd for taperne totalt 56 innvilgede søknader om rettferdsvederlag. Dette er 10 flere innvilgede saker enn i 2015. 

– Vi er selvsagt glade for å se en økning i antall innvilgede søknader, sier generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug.

Bedre i 2016 enn i både 2014 og 2015.
Totalt ble det i 2016 utbetalt over 15 millioner kroner i oppreisning fra stat og kommune i saker hvor Stiftelsen Rettferd for taperne har bistått med å skrive søknader. Tallet for 2016 er dermed høyere enn i både 2014 og 2015, der totalen var henholdsvis 13 og 14 millioner.

– Det er en tøff og utfordrende jobb å skrive gode og solide oppreisningssøknader, og som generalsekretær må jeg si jeg er godt fornøyd med disse tallene, uttaler Slaathaug. 

Beste tall siden 2011
Stiftelsen Rettferd for taperne har også i 2016 hatt en fremgang i antall innsendte saker totalt til stat og kommune, og viser seg derfor fortsatt som en aktuell og samfunnsnyttig stiftelse. 

- Vi må tilbake til 2011 for å finne bedre tall på antall innsendte saker, sier Tor Bernhard Slaathaug.

Stiftelsen Rettferd for taperne har behandlet 3159 saker siden 1998. Totalt har staten og kommunene utbetalt over 387 millioner kroner i oppreisning via Stiftelsen rettferd for taperne siden 1998.