En klippe for Stiftelsen Rettferd har gått bort.

Anne Elisabeth Bye Nielsen.

En klippe for Stiftelsen Rettferd har gått bort.

Vi har fått den triste beskjeden om Anne Elisabeth Bye Nielsen sin bortgang.

Anne Elisabeth Bye Nielsen var, som mangeårig styre- og varamedlem i stiftelsen, en solid klippe i sitt arbeid for stiftelsen, og gjennom dette engasjementet har hun bidratt til å gjøre hverdagen til mange utsatte i Norge litt bedre. Dette skal hun ha en STOR takk for!

Hennes bidrag i styret var viktig, og hun tilførte ofte de interne debattene en ro og en varme som styret og stiftelsen som helhet har hatt en stor nytte og glede av.

Stiftelsen Rettferd ønsker med dette å minnes Anne Elisabeth Bye Nielsen med stor takknemlighet for den fantastiske innsatsen hun gjorde for stiftelsen. Vi lyser fred over hennes minne.

❤ TAKK for alt ❤