Den kommunale oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn er gjenåpnet i Stavanger kommune

Gjenåpning av oppreisningsordningen ble vedtatt av bystyret 19.11.14. Ordningen omfatter personer som har vært utsatt for overgrep eller opplevd uverdige omsorgsforhold i institusjon eller fosterhjem under barnevernets omsorg i perioden før 1.1.1993.

Stavanger kommune vil legge til rette for behandling av saker etter samme kriterier og regler som lå til grunn for ordningen i perioden 2006-2008. Arbeidet med å nedsette et oppreisningsutvalg og et sekretariat for dette utvalget er satt i gang.

Det åpnes for at søknader kan mottas fra det tidspunktet erstatningsutvalget og sekretariatet er i funksjon, sannsynligvis fra og med 1.5.2015 og to år frem i tid til 1.5.2017.

Spørsmål knyttet til oppreisningsordningen kan rettes til fagsjef Barn og unge Mona Kopperstad på i Stavanger kommune.

Ta kontakt med oss om du ønsker hjelp med søknad til Stavanger kommune.