Du er her

2018 oppsummert - økning i innsendte saker

Publisert: 02.01.2019

En liten økning i antall henvendelser til stiftelsen, men ca samme antall nye reelle saker som i 2017. Flere saker avslått fra stat. Tilnærmet samme antall saker innvilget fra kommuner. Dette henger også sammen med flere innsendte søknader enn tidligere år. 

Totalt har stiftelsen siden starten bistått 3442 enkeltpersoner med å søke oppreisning. Dette har det resultert i 408 003 750 kroner i oppreisning fra stat og kommune.

Vi gir oss ikke i kampen for et mer rettferdig Norge i 2019 heller..!

Godt nytt år!

Bokmerk og del