1 år med "Hjelp med NAV"

I disse dager er det 1 år siden Stiftelsen Rettferd etablerte "Hjelp med NAV".

Prosjektet har siden oppstarten bistått over 1000 enkeltpersoner, og dermed er det ingen tvil om nytten av prosjektet. Her følger eksempler på noe av hva vi har vært innom i løpet av dette året:

-Personer som har behov for grunnleggende bistand der de har kjørt deg fast i NAV - systemet med egen sak.
-Personer som har behov for mer ressurskrevende rådgivning i mer komplekse forhold der de også har kontakt med andre for å få løst egen sak eller livssituasjon.
-Personer med svak digital kunnskap/forståelse og/eller tilhørighet.
-Personer med lese- og skrivevansker.
-Personer som er arbeidsinnvandrer, og opplever utfordringer med å navigere i NAV-systemet.
-Arbeidsledige og permitterte.
-Personer som er norske statsborger i og utenfor EØS - land.
...og andre spesielt utsatte grupper.

Med andre ord har vi hatt et mangfold av forskjellige utfordringer.

"Hjelp med NAV" ble til takket være økonomisk støtte fra GjensidigeStiftelsen, Bank Norwegian og Stiftelsen Christiania Opfostringshus. I 2021 er prosjektet finansiert over statsbudsjettet som følge av budsjettavtalen mellom FrP og regjeringspartiene.