Zane Ruseniece

Zane Ruseniece
Tittel
Saksbehandler og kontorsekretær
Stillingstype
Andre ansatte
E-post
zane@rettferdnorge.no

Kontorsekretær Zane Ruseniece startet i full stilling 4.mai 2020. Hun er vanligvis den du møter først når du tar kontakt med oss.

Tilknytning