Aud Solvår Maliberg

Aud Solvår Maliberg
Tittel
Saksbehandler
Stillingstype
Andre ansatte
E-post
aud.maliberg@rettferdnorge.no

Aud Solvår Maliberg begynte i juli 2005. Hun har ansvar for Stiftelsen Rettferd sine administrasjons- og økonomisaker. I tillegg jobber hun med saksbehandling.

Tilknytning