juli 2022

Sommertid

Fra og med mandag 11.7 til og med mandag 8.8 kan du oppleve noe lenger svartid på telefon og epost enn vanlig. Dette skyldes ferieavvikling blant de ansatte