Skien kommune gjenåpner oppreisningsordning

Skien Kommune

Skien kommune har gjenåpnet oppreisningsordningen for overgrep og omsorgssvikt.

Formålet med oppreisningserstatningsordningen er på markere at Skien kommune påtar seg et moralsk ansvar og gir en unnskyldning til barnevernsbarn som har opplevd overgrep eller omsorgssvikt under opphold på institusjon, fosterhjem, spesialskoler mm under plassering av Skien kommune. Ordningen er avgrenset til kritikkverdige forhold som fant sted etter 01.01.1980 og før januar 1996. 
Ordningen trer i kraft 01.10.2021.

Dersom du er i målgruppen for denne ordningen, kan du kontakte oss i Stiftelsen Rettferd eller Skien kommune direkte for mer informasjon.

Vi står klare til å bistå deg med å søke dersom du ønsker det. Ta kontakt på telefon 61 11 89 90 eller epost post@rettferdnorge.no