Rettferdighetsprisen 2021 går til Elisabeth Thoresen

I forbindelse med Stiftelsen Rettferd sitt landsmøte som gjennomføres lørdag 4.september, deles Rettferdighetsprisen i år ut for 11.gang. I år deles prisen ut til Elisabeth Thoresen.

I følge statuttene til Rettferdighetsprisen, så skal Rettferdighetsprisen kun kunne tildeles enkeltpersoner og/eller organisasjoner som har bidratt i særdeles positiv grad til fokus på rettferdighet i samfunnet.

Elisabeth Thoresen tildeles prisen for å ha satt tydelig fokus på, og gitt ansikt til, de urettferdigheter som særlig er knyttet til innstramningen av AAP-ordningen.

Stiftelsen Rettferd mener at Elisabeth Thoresen, i sitt engasjement som leder av AAP-aksjonen, har bidratt til å gi større oppmerksomhet i storsamfunnet på og for noen av samfunnets mest utsatte.

Tidligere prisvinnere er: 2001 Åge Hovengen, 2003 Frelsesarmeen, 2005 Helen Bjørnøy, 2007 Gunnar Stålsett, 2009 Edvard Befring, 2011 Jack André Fladvad, 2013 Per Fugelli, 2015 Paal-André Grinderud, 2017 Odd-Cato Kristiansen, og i 2019 Mona Anita Espedal.