Du er her

Lanserer antimobbenettverk

Publisert: 11.05.2015

I dag lanserer Stiftelsen Rettferd for taperne, sammen med OdinStiftelsen og Oss Mot Mobbing et nasjonalt antimobbenettverk. – De færreste kriger vinnes alene, og et nasjonalt antimobbenettverk vil styrke kampen mot mobbing, sier talsperson for nettverket og generalsekretær i Stiftelsen Rettferd for taperne Tor Bernhard Slaathaug.

Antimobbenettverkets overordnede formål er å bidra til forebygging mot alle former for mobbing, samt bedre rettigheter for enkeltpersoner som har opplevd mobbing.

-  Mobbing foregår dessverre i alle stadier i livet og i alle samfunnslag. Antimobbenettverket skal derfor fokusere på alle former for mobbing, uttaler Katrine Olsen Gillerdalen fra OdinStiftelsen.

Videre skal Antimobbenettverket bidra til å skape nettverk for organisasjoner og stiftelser som aktivt jobber mot mobbing, bistå med erfarings- og kunnskapsdeling på tvers av organisasjonene og stiftelsene, være et ressursmiljø for nye organisasjoner og stiftelser som ønsker å engasjere seg i arbeidet mot mobbing, jobbe for økt aktivitet mot mobbing i frivillig sektor, arbeide for bedre arbeidsvilkår for organisasjoner og stiftelser som har et fokus på forebygging mot mobbing, og samordne påvirkningsarbeidet ovenfor det offentlige i mobbespørsmål. Eksempler på dette er felles utspill, høringsinnspill og kontaktmøter med myndighet og lignende.

- Samtlige av regjeringene de siste 20 årene har kommet med både erklæringer, toppmøter og strategier mot mobbing. Likevel er mobbing fortsatt et stort samfunnsproblem. Lovnader rundt mobbespørsmålet må følges opp på lik linje med andre politiske løfter, og ikke forsvinne i store ord og festtaler. Derfor er det viktig å få på plass et nasjonalt Antimobbenettverk, mener Slaathaug fra Stiftelsen Rettferd for taperne.

Antimobbenettverket blir lansert av Stiftelsen Rettferd for taperne, Oss Mot Mobbing, og OdinStiftelsen. Organisasjoner og stiftelser som jobber mot mobbing og/eller for bedrede vilkår for personer og/eller grupper som har opplevd mobbing er velkomne til å bli medlemmer av nettverket.

- Vi er tre organisasjoner og stiftelser som til sammen har både troverdighet og historikk i antimobbearbeid. Vi drar i gang nettverket, og vi håper flere ser nytten av å bli med i en felles front i mobbesaken, avslutter Kristian Sætre fra Oss Mot Mobbing.


Antimobbenettverkets talspersoner:
Tor Bernhard Slaathaug. Mob: 93 02 27 08. Pressebilder: www.taperne.no/presse
Katrine Olsen Gillerdalen. Mob: 47 23 78 44
Kristian Sætre. Mob: 47 82 13 73

Bokmerk og del