Hjelper det å si ifra, Siv?

Odin tapte kampen mot mobbing. Når Siv Jensen bruker Odins historie i sin landsmøtetale, forplikter det henne og regjeringen til å sørge for at andre barn som opplever mobbing blir sett, hørt og tatt på alvor. 

Etter mange års kamp mot mobbing, tok Odin (13) livet sitt.  

– Odin sin historie skal brukes til å hjelpe slik at andre ikke må oppleve det forferdelige Odin og hans nærmeste gjorde og fortsatt gjør.  Når Siv Jensen nå bruker hans historie i sin tale til landsmøtet til FrP, så ligger det en forpliktelse om å bidra, sier mammaen til Odin og styreleder i OdinStiftelsen, Katrine Olsen Gillerdalen.

OdinStiftelsen og Stiftelsen Rettferd for taperne har et tett samarbeid rundt mobbespørsmål. De to stiftelsene forventer at FrP nå prioriterer mobbesaken som en av sine kjernesaker, for å hindre at flere barn opplever hverdagen slik Odin beskrev den: «Det hjelper ikke å si ifra, de gjør ikke noe uansett».

Stiftelsene ber FrP ta ansvar for at følgende tre punkter gjennomføres i løpet av den inneværende stortingsperioden:

1. En systematisk gjennomgang av mobbeproblematikken og gjennomføring av løsninger der tilfeldigheter fjernes, verktøy implementeres og en helhetlig ivaretakelse kommer på plass. Herunder ligger også at man forbedrer de økonomiske rammebetingelsene til forebyggende tiltak mot mobbing.
2. Ta initiativ til at det gjennomføres en sosioøkonomisk analyse av hva mobbing og utenforskap koster samfunnet – tilsvarende hva som ble gjort i Sverige i 2016.
3. Følge opp Stortingets anmodningsvedtak om å foreta en gjennomgang av de statlige oppreisningsordningene med sikte på å innlemme elever som er påført skade eller læringstap som følge av mobbing.

- FrP må vise handlekraft i kampen mot mobbing. I 2006 ga FrPs landsmøte Alvheims ærespris til Ola Ødegaard for hans arbeid i Stiftelsen Rettferd for taperne, og nå brukes Odins historie i leders tale. Vi forventer mye fra FrP fremover i arbeidet med å forhindre mobbing, og hjelpe de som har opplevd alvorlig mobbing, sier generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug i Stiftelsen Rettferd for taperne.