FrP foreslår 1 million til "Hjelp med NAV"!

I dag la Fremskrittspartiet frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021, og foreslår her 1 million kroner til Stiftelsen Rettferd sitt prosjekt "Hjelp med NAV".

- Vi er svært takknemlige for at FrP tydeliggjør behovet for et prosjekt som "Hjelp med NAV", sier generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug i "Hjelp med NAV" sin moderorganisasjon Stiftelsen Rettferd.

- Takk til FrP for anerkjennelse for at mange organisasjoner utgjør et viktig supplement til det offentlige og at « Hjelp med Nav» er et av flere slike eksempler. En slik støtte skal gi et enda bedre lavterskeltilbud for veiledning og bistand til brukere av NAV, mener Lars Birger Salvesen som er prosjektleder i "Hjelp med NAV".

Med bakgrunn i koronasituasjonen har Stiftelsen Rettferd etablert et midlertidig NAV- og kriserådgivningsprosjekt som vi har kalt «Hjelp med NAV». Prosjektet ble en realitet takket være økonomisk støtte fra Gjensidigestiftelsen, Bank Norwegian og Stiftelsen Christiania Opfostringshus. 

Hjelp med NAV er en uavhengig, gratis og nøytral rådgivningstjeneste for de som har dialog med offentlige tjenester og står fast i egen sak. Etter snart 6 måneders drift har vi erfart at det er et økende behov for Hjelp med NAV. En vesentlig del av prosjektet er å skape forståelse, trygghet og praktisk hjelp for deg som er i dialog med for eksempel NAV. Det gjelder også at vi bistår med hjelp mot internasjonale tjenester som av og til skal samordnes med norske.

I første rekke ville vi i prosjektet «Hjelp med NAV» bistå enkeltbrukere som har behov for grunnleggende/elementær bistand – for eksempel bistå bruker med å forstå ordlyden på NAV sine hjemmesider. Denne delen av prosjektet ble raskt operativ, da Stiftelsen Rettferd allerede hadde god erfaring med å håndtere kommunikasjon både med offentlige tjenester og med personer som opplever hverdagen som utfordrende. Dette basert på de ordinære tjenester vår stiftelse yter. 

I andre rekke ønsket vi å kunne yte fysisk bistand til brukere som har behov for mer ressurskrevende rådgivning i mer komplekse forhold. Her måtte stiftelsen foreta eksterne ansettelser, noe som ble gjennomført relativt raskt i samarbeid med på den tiden nyansatt prosjektleder.

Stiftelsen har allerede ansatte som dekker språkene engelsk, latvisk, russisk og polsk. Videre har vi muligheten til å ansette førstelinjerådgivere med litauisk, fransk, spansk, og tysk. Prosjektet skal også rigges slik at de ansatte ikke fysisk må sitte sammen dersom Korona-pandemien (igjen) skulle få enda større omfang i Norge. En døgnåpen tjeneste vil bli vurdert.

Prosjektet har siden oppstart hatt særdeles god kommunikasjon med Erlend Wiborg (FrP) som er leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. - Wiborg har lyttet nøye til de innspill og signaler vi har gitt ham, og vist stor interesse for "Hjelp med NAV", sier generalsekretær i Stiftelsen Rettferd Tor Bernhard Slaathaug. 

Dersom FrP vinner frem i forhandlingene med regjeringen med sitt forslag om 1 million kroner i støtte til Stiftelsen Rettferd sitt "Hjelp med NAV", er prosjektet sikret økonomisk drift i hele 2021.