Du er her

Hva gjør vi

Vi bistår enkeltpersoner som i barndommen (før fylte 18 år) har opplevd offentlig omsorgssvikt. Eksempler på dette kan være: Feilplassering i skolehjem, barnehjem og fosterhjem, seksuelle overgrep, mangelfull skolegang og mobbing.

Straffbare forhold (seksuelle overgrep, vold i hjemmet o.l) som har skjedd etter 1975 omfattes av Voldsoffererstatningen

Bokmerk og del