Anne Bjerke

Anne Bjerke
Tittel
Saksbehandler
Stillingstype
Andre ansatte
E-post
anne.bjerke@rettferdnorge.no

Anne Bjerke begynte i stiftelsen i oktober 2006. Hun jobber med søknader og har møter med brukerne.

Tilknytning